طراحی ،نظارت و اجرای شبکه های توزیع نیروی برق

امروز : دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
031-35572351 //4297 302 0913// 0899 408 0913
09133024297 - 09134080899
آرشیو مطالب
زمینه ی فعالیت

اجرای شبکه های نیرو رسانی برق

دانستنی ها

جریان خطا و انواع آن: در صورتی كه جریان در مسیر درست در مدار الكتریكی جاری نشود، جریان خطا نام خواهد داشت. این جریان ممكن است از طریق اتصال بدنه به زمین جاری شود یا از مدار اصلی بگذرد؛ اگر میزان این جریان، بیش تر از حد مشخص مدار باشد، آن را اتصال كوتاه یا اضافه بار گویند. در حالت اتصال كوتاه، دو نقطه ای […]