طراحی ،نظارت و اجرای شبکه های توزیع نیروی برق

امروز : سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
031-35572351 //4297 302 0913// 0899 408 0913
09133024297 - 09134080899
آرشیو مطالب
سیستم ارت شبکه های توزیع برق

دستور العمل اتصال زمین در شبکه توزیع برق، اتصال زمین الف – پستهای هوائی: -۱ درپستهای هوائی بدنه ودرب ترانس با ارت برقگیر و( درصورت وجود سرکابل ) ارت سرکابل به هم متصل شده به الکترود زمین حفاظتی فشار متوسط متصل میگردد. -۲ درتابلوهای توزیع واندازه گیری می بایست یک دستگاه ارت که همزمان به […]

معرفی تجهیزات برق

معرفی تجهیزات برق شرکت های توزیع برق در سراسر دنیا وظیفه ی تغذیه مشترکین را دارند که این مشترکین در ولتاژها به صورت تکفاز یاسه فاز برق دار می شوند ومشترکین دیماندی فقط با برق سه فاز تغذیه می شوند . دراین راستا در کشور ایران شرکت توزیع برق سه فاز با ولتاژ ۲۰ کیلوولت […]

زمینه ی فعالیت

اجرای شبکه های نیرو رسانی برق

دانستنی ها

جریان خطا و انواع آن: در صورتی كه جریان در مسیر درست در مدار الكتریكی جاری نشود، جریان خطا نام خواهد داشت. این جریان ممكن است از طریق اتصال بدنه به زمین جاری شود یا از مدار اصلی بگذرد؛ اگر میزان این جریان، بیش تر از حد مشخص مدار باشد، آن را اتصال كوتاه یا اضافه بار گویند. در حالت اتصال كوتاه، دو نقطه ای […]

حریم خطوط برق

حریم خطوط برق محور خط : خطي است فرضي رابط بين مراكز پايه ها در طول خطوط هوایی برق .مسير خط : نواري است روي زمين در طول خطوط هوائي انتقال و توزيع حاصل از تصوير هادي هاي جانبي (کناري) خط بر روي زمين . حريم درجه يك : دو نوار است در طرفين مسير خط و متصل به […]