طراحی ،نظارت و اجرای شبکه های توزیع نیروی برق
امروز : پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
031-35572351 //4297 302 0913// 0899 408 0913
09133024297 - 09134080899

سیستم ارت شبکه های توزیع برق

7 دسامبر 2021 1705

دستور العمل اتصال زمین در شبکه توزیع برق، اتصال زمین

الف – پستهای هوائی:

-۱ درپستهای هوائی بدنه ودرب ترانس با ارت برقگیر و( درصورت وجود سرکابل ) ارت سرکابل به هم متصل شده به الکترود زمین حفاظتی فشار متوسط متصل میگردد.

-۲ درتابلوهای توزیع واندازه گیری می بایست یک دستگاه ارت که همزمان به بدنه ونقطه نوترال تابلو متصل میگردد احداث شود .

-۳ درابتدای کلیه فیدرهای فشار ضعیف هوائی یک فاصله پس از ترانس(حداقل ۳۰ متر از پست) سیم نول می بایست ارت گردد.

-۴ انتهای کلیه انشعابات شبکه های فشار ضعیف مشروط به اینکه فاصله تاارت قبلی کمتر از ۲۰۰ متر نباشد میبایست زمین گردد.

-۵ حداقل فاصله دوالکترود زمین مجزا ۲۰ متر میباشد.

ب – پستهای زمینی :

-۱ درپستهای زمینی بدنه کلیه تجهیزات فشار متوسط به همراه شیلد کابل و بدنه تجهیزات فشار ضعیف به اتصال زمین حفاظتی مشترک متصل میگردد.

-۲ ارت برقگیر وسرکابل بیرونی بصورت مشترک در فاصله حداقل ۲۰ متری از چاه زمین مجاور ارت می گردد.( شیلد کابلهای فشارمتوسط در صورتی که طول کابل بیش از ۳۰۰ متر باشد می بایست ازدوسمت ارت گردد در غیر اینصورت ارت از یک سمت کفایت میکند.)

-۳ ابتدای کلیه فیدرهای فشار ضعیف،یک فاصله بعد از پست(در فاصله حداقل ۳۰ متری ) وانتهای کلیه انشعابات شبکه فشار ضعیف ( مشروط به اینکه فاصله تاارت قبلی از ۲۰۰ متر کمتر نباشد) می بایست ارت گردد.

توجه: در نصب ارتهای جدید می بایست وضعیت ارتهای مجاور بررسی شود . در صورتی که فاصله

۲۰ متر رعایت نمی شود می بایست ارتها همبندی گردند.

ج – آپارتمانها و مجتمع ها:

در داخل ساختمان و شبکه توزیع ، بشرح زیر TN-C-S نحوه اجرای سیستم ارت جهت رعایت سیستم است :

لازم است اتصال زمین مطابق بند (و) با مقاومت حداکثر ۲ اهم اجرا شود . در اینصورت می بایست با همبندی شمش های نول و ارت در محل تابلو کنتور مشترکان ، هم برای ارت کردن سیستم داخلی و هم برای زمین کردن بدنه تابلو ، از اتصال زمین واحد استفاده کرد.

د- سایر موارد

-۱ درسیستمهای ارت استفاده از هادی مسی چند مفتولی استاندارد ۲۵ میلیمتر مربع مجاز است .

-۲ درمواردی که درنقطه وصل خطوط کابلی به هوائی برقگیر پیش بینی شده باشد ، لازم است بین اتصال زمین احداثی یاپرده کابل واتصال زمین برقگیرها همبندی به عمل آید.

-۳ در پایه های روشنایی می بایست کلیه پایه ها با هادی مجزا از طریق کانال ارت به یکدیگر متصل شده و پایه ابتدا و انتهایی ارت گردند.

-۴ توصیه میشود درسیستمهای بااتصال زمین مکرر وکابلهای دارای پرده هادی وشیلد ،کلیه

مفصلها ازهرقبیل ، که دردسترس یا درمعرض تماس کارکنان می باشند زمین گردد.

و – نحوه اجرای اتصال زمین :

۱۷۰ سانتیمتر *۸۰* -۱ حفر چاه ارت به ابعاد ۸۰

-۲ کوبیدن میله ارت در وسط چاه ارت حدود ۴۰ سانتیمتر

-۳ اتصال میله و کابل بصورت محکم به یکدیگر (مطابق شکل )توسط کلمپ

-۴ پر کردن چاه با آب تا نیمه میله

-۵ تخلیه خاک بنتونیت بصورت ملایم و پیوسته به درون چاه (عمدتا ۲۰۰ کیلوگرم بنتونیت)

-۶ قبل از ریختن آخرین کیسه نیاز به مکث ۵ دقیقه ای جهت متورم شدن بنتونیت می باشد و

آخرین کیسه باید به صورتی درون چاه ریخته شود که لایه روی بنتونیت خشک باشد .(این

عمل جهت جلوگیری از وارد شدن خاک و سنگ به درون الزامی است .

-۷ پرکردن چاه با خاک های در آورده شده (بهتر است سرند شود)بهمراه آب

ه- اقلام مورد نیاز

۱ مسی ۱۲ متر،کنکتوریکعدد ،کلمپ رکابی یکعدد،لوله گالوانیزه ۳متر * میله ارت یکعدد،کابل ۲۵ یکعدد وبست فلزی ۳عدد

*در صورتی که اتصال زمین مربوط به تابلو باشد لوله گالوانیزه ۱,۵ متر و بست فلزی ۲ عدد مورد نیاز است

* عمق کانال ارت حداقل ۵۰ سانتیمتر بوده و بهتر است با آجر و نوار زرد پوشانده شده سپس خاک ریخته شود.

– لازم است مطابق دستورالعمل های بهره برداری سالیانه از صحت عملکرد ارتها اطمینان لازم حاصل گردد.

مطالب مرتبط
خدمات اجرایی

با سلام: شرکت فنی مهندسی برق آسای سپاهان به طور کلی کلیه ی خدمات نیرو رسانی  که شرکت های توزیع برق کشور نسب به مشترکین برق اعم از خانگی و تجاری و صنعتی و اداری و…متعهد می باشد را در سطح ولتاژهای فشار متوسط و فشار ضعیف را در رزومه ی کاری خود دارد . […]

تاریخ بروزرسانی :7 / 12 / 2021
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *